L’Associació convoca l’Assemblea Extraordinària de Fires i Festes 2018, que tindrà lloc el proper dilluns 27 d’agost a les 21:00h en primera convocatòria i 21:15h en segona, a la sala d’actes del Casal d’Entitats.

ORDRE DEL DIA:

1. Fires 2018.
– Festa dels Avis.
– Correfoc adults.
– Correfoc infantils.
– Torns botiga.
2. Manifest La Ruda.
3. Informacions de la junta.
4. Precs i preguntes.

Us recordem que pel bon funcionament de l’Associació és important assistir a l’Assemblea i participar de les decisions que s’hi poden prendre.