L’Associació convoca l’Assemblea General Ordinària de l’entitat, que tindrà lloc el proper dilluns 19 de febrer a les 20:45h en primera convocatòria i 21:00h en segona, a la sala d’actes del Casal d’Entitats.

ORDRE DEL DIA:

1. – Aprovació de l’acta anterior.
2. – Estat de comptes del curs 2017.
3. – Pressupost pel curs 2018.
4. – Calendari de sortides.
5. – Canvis a ja junta.
6. – Projectes 2018.
7. – Nova imatge de la Colla.
8. – Precs i preguntes.

Us recordem que, pel bon funcionament de l’Associació, és molt important l’assistència a l’Assemblea i la participació en les decisions que s’hi prenen.